Naar inhoud

Cultuurraad

Logo cultuurraad

De Wommelgemse cultuurraad is samengesteld uit afgevaardigden van culturele verenigingen en organisaties, maar staat ook open voor individuele culturele deskundigen. Zijn belangrijkste taak bestaat erin om het gemeentebestuur te adviseren in cultuurgebonden materies. Hij doet dat op vraag van de gemeente of uit eigen beweging. De adviezen kunnen betrekking hebben op subsidies, reglementen, infrastructuur,… Maar vaak is het ook een overlegplatform dat duidelijkheid biedt over specifieke regelgeving, de samenwerking bij culturele initiatieven wil aanzwengelen, een cultuurkalender samenstelt,…

De cultuurraad organiseert ook zelf activiteiten of neemt deel aan campagnes ter bevordering van de culturele participatie. Zie ook bij de activiteiten van de cultuurdienst en cultuurraad.

Verslagen algemene vergaderingen
- Klik hier voor de verslagen 2007
- Klik hier voor de verslagen 2008
- Klik hier voor de verslagen 2009
- Klik hier voor de verslagen 2010
- Klik hier voor de verslagen 2011
- Klik hier voor de verslagen 2012
- Klik hier voor de verslagen 2013
- Klik hier voor de verslagen 2014
- Klik hier voor de verslagen 2015
- Klik hier voor de verslagen 2016

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt verkozen uit de leden van de cultuurraad. Zij vormen voor een periode van zes jaar het bestuur. Die periode loopt samen met een legislatuur van het gemeentebestuur.

Het bestuur van de cultuurraad zorgt voor de dagelijkse werking van het adviesorgaan. Zo is ze in de eerste plaats adviesverstrekker over lokale culturele materies. Het bestuur bereidt de algemene vergaderingen voor, kan eigen culturele activiteiten opzetten, oordeelt over de toetreding van mogelijk nieuwe leden,...
De cultuurfunctionaris staat in voor de administratieve ondersteuning van de cultuurraad (verslagen, voeren briefwisseling,...).

Overzicht:

Praktisch

Cultuurdienst

Kaakstraat 2 - 1ste verdieping
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 61
Fax:  03-353 40 26
cultuurdienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.