Naar inhoud

Thuis- en seniorenhulp

senioren

De thuisdienst biedt hulp aan de cliënt zodat hij zichzelf zo goed en zo lang mogelijk kan handhaven in zijn thuismilieu.

Het beleid stelt de nodige middelen ter beschikking om de hulp- en dienstverlening op een behoorlijke wijze te kunnen uitvoeren en om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen.

De financiële tussenkomst van de gebruikers hangt bij de meeste diensten af van het inkomen..

Een aantal cliënten doet beroep op meerdere thuisdiensten, of op andere diensten van het OCMW. Er wordt ook op gelet dat er voldoende overleg is tussen de betrokken helpers en de dienstverantwoordelijken.
Ook een goede samenwerking met andere hulpverleners of instanties is een aandachtspunt. 

Het OCMW heeft een handige gids uitgebracht, waarin je een overzicht krijgt van allerlei rechten en tegemoetkomingen voor senioren.

De online versie van de gids vind je hier
Permanentie/spreekuren
De thuisdienst verzekert  een permanentie van 9 tot 11 u op maandag, woensdag en vrijdag.
Als je je op die uren niet kan vrijmaken, kan je telefonisch een afspraak maken voor een ander moment.
De maatschappelijk werkers voorzien ook huisbezoeken bij personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

Overzicht:

Praktisch

OCMW - Thuisdiensten
Handboogstraat 36 
 

Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren dienst thuis- en seniorenzorg:
WIJZIGING SPREEKUREN VANAF MAANDAG 6 NOVEMBER 2017:
Maandag en donderdag van 9u tot 11u of op afspraak.

Personen die zich op deze uren niet kunnen vrijmaken, kunnen na telefonische afspraak op andere uren ontvangen worden.
De maatschappelijk werkers voorzien huisbezoeken, inz. bij personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

Openingsuren van maandag tot donderdag
9u tot 12u30
13u tot 15u

vrijdag
9u tot 12u30