Naar inhoud

Thuis- en seniorenhulp

senioren

De thuisdienst biedt hulp aan de cliënt zodat hij zichzelf zo goed en zo lang mogelijk kan handhaven in zijn thuismilieu.

Het beleid stelt de nodige middelen ter beschikking om de hulp- en dienstverlening op een behoorlijke wijze te kunnen uitvoeren en om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen.

De financiële tussenkomst van de gebruikers hangt bij de meeste diensten af van het inkomen..

Een aantal cliënten doet beroep op meerdere thuisdiensten, of op andere diensten van het OCMW. Er wordt ook op gelet dat er voldoende overleg is tussen de betrokken helpers en de dienstverantwoordelijken.
Ook een goede samenwerking met andere hulpverleners of instanties is een aandachtspunt. 

Het OCMW heeft een handige gids uitgebracht, waarin je een overzicht krijgt van allerlei rechten en tegemoetkomingen voor senioren.

De online versie van de gids vind je hier

Overzicht:

Praktisch

OCMW - Sociale dienst

Handboogstraat 36


Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren sociale dienst:
Maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 11 u. of op afspraak.
Woensdag en vrijdag GEEN spreekuren.
Woensdag -en vrijdagnamiddag is er GEEN telefoonpermanentie.

Openingsuren:
maandag tot en met donderdag
9.00 tot 12.30 u.
13 tot 15 u.

vrijdag
9.00 tot 12.30 u.