Naar inhoud

Organisatie en medewerkers

De vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau en het Bijzonder Comité voor de sociale dienst worden bijgewoond (zonder beraadslagende stem) en genotuleerd door de secretaris.

Overzicht:

Praktisch

OCMW