Naar inhoud

Sociale dienst - algemeen maatschappelijk werk

Logo

De sociale dienst is een eerstelijnsdienst voor maatschappelijk werk, open voor elke burger die in de gemeente verblijft of waarvoor het OCMW van Wommelgem bevoegd werd gesteld.

De algemene opdracht van het OCMW is om elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening te garanderen. Iedere burger moet een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
 
De dienstverlening beperkt zich niet alleen tot louter materiële, curatieve en financiële hulp, maar wordt ook uitgebreid met preventieve, immateriële en psychosociale hulp.

De maatschappelijk werker informeert en verwijst zo nodig naar andere diensten.
 
Samen met de cliënten wordt actief gezocht naar oplossingen voor elke individuele situatie.
De financiële steun is het laatste vangnet voor hen die er niet in slagen door eigen arbeid of door een sociale zekerheidsuitkering voldoende inkomsten te verwerven.

Ook bij moeilijkheden betreffende het bekomen van uitkeringen of bij het invullen van formulieren (kinderbijslag, studietoelagen, aanvragen diverse sociale tarieven,...) kan je bij de sociale dienst terecht.

Een maatschappelijk werker voert het sociaal onderzoek uit en formuleert een advies.
Het Bijzonder comité neemt de beslissingen inzake individuele hulpverlening.

Permanentie/spreekuren
De sociale dienst van het OCMW van Wommelgem heeft spreekuren op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 11 u.
Personen die zich op deze uren niet kunnen vrijmaken, kunnen telefonisch een afspraak maken.

Diensthoofd
Kathleen Everaert

Overzicht:

Praktisch

OCMW - Sociale dienst

Handboogstraat 36


Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren sociale dienst:
Maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 11 u. of op afspraak.
Woensdag en vrijdag GEEN spreekuren.
Woensdag -en vrijdagnamiddag is er GEEN telefoonpermanentie.

Openingsuren:
maandag tot en met donderdag
9.00 tot 12.30 u.
13 tot 15 u.

vrijdag
9.00 tot 12.30 u.