Naar inhoud

Zwerfkatten

Zwerfkatten, een probleem
Een enkel dier in de buurt is schattig voor de kinderen en brengt leven in de wijk. Dikwijls is het verhaal echter minder positief, zeker als het om meerdere dieren gaat. Zwerfkatten hinderen de buurt door hun lawaai, uitwerpselen en geurhinder. Bovendien neemt hun aantal in sneltempo toe. Eén lief dier wordt al gauw een echte plaag. 1 + 1 = 6, en dat tot driemaal toe per jaar!

Veel mensen laten de natuur haar gang gaan, met alle gevolgen van dien: voor al die kleine poesjes vindt men al snel geen goede thuis meer. Het teveel aan katten belandt gedeeltelijk in een reeds overvol dierenasiel. Asielen kunnen de toevloed van katten niet aan. Noodgedwongen laten ze 1 op 2 - meestal jonge en kerngezonde - poezen inslapen.

Andere huiskatten worden aan hun lot overgelaten onder het mom van "een kat trekt haar plan wel". Dit is een kortzichtige gedachte die de katten veroordeelt tot een veelal zwervend bestaan vol gevaar en ontberingen. Honger, dorst en ziektes bedreigen hen, net als de gevaren van het verkeer. De dieren worden gedwongen een nieuw leven te beginnen, ze verwilderen, krijgen kittens, en voor je het weet heb je een (over)populatie van zwerfkatten.

Kittens van zwerfkatten worden door katten opgevoed, en niet door mensen, waardoor domesticatie van die kleintjes na de leeftijd van 12 à 16 weken vaak niet meer lukt. Die relatief korte, maar zeer belangrijke periode wordt de kritische socialisatieperiode genoemd. Het is dan dat de kittens zich geuren, geluiden en handelingen inprenten, die bepalend zijn voor hun wereldbeeld en voor de rest van hun kattenleven. Als er tijdens die periode geen positieve interactie met mensen plaatsvindt, zullen de kittens een mens nooit als lid van hun "familie" beschouwen en (vaak terecht) wantrouwig blijven voor alles wat mens is. Het hoeft geen betoog dat er ook voor die jonge katten in de asielen geen plaats is. Ze zijn immers verwilderd en komen dus niet in aanmerking voor adoptie.

Sterilisatie is een oplossing
Het gemeentebestuur erkent het probleem van de zwerfkatten en zoekt mee naar een diervriendelijke oplossing. Die bestaat erin om de dieren te steriliseren of te castreren. Zo dijken we het aantal nakomelingen in. De kolonies zwerfkatten geraken onder controle en verdwijnen uiteindelijk. Het gemeentebestuur heeft daarvoor in de begroting de nodige budgetten voorzien.

Jouw medewerking is belangrijk
Als je zwerfkatten in je omgeving ziet, breng het gemeentebestuur dan op de hoogte. Een vrijwilliger komt dan een kattenvangbak plaatsen. Lukt het om de dieren te vangen, dan gaan zij naar de dierenarts. Hij steriliseert of castreert ze. Daarna gaan de gezonde dieren terug naar de plaats waar ze gevangen werden. Zieke dieren zal de arts laten inslapen.
Je kan een zwerfkat in je omgeving melden via dit webformulier.

Steriliseren = beschermen
Laat ook je huiskatten steriliseren en help zo het aantal zwerfkatten of katjes zonder thuis onder controle te houden!
Je huiskat laten steriliseren/castreren vermijdt onaangename verrassingen en zo houden we het aantal katten binnen de perken. Het is de beste oplossing om het aantal gevallen van gedwongen euthanasie te beperken. Dat een kattin voor haar gezondheid minstens één nestje zou moeten hebben, is een fabeltje. Bovendien is het meestal moeilijk om voor de jonge diertjes een goede thuis te vinden.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info