Naar inhoud

Processierupsen

processierups

Al vele jaren wordt onze gemeente tijdens de zomermaanden geplaagd door processierupsen. Vraat aan eikenbomen en jeukhinder bij omwonenden zijn de meest bekende gevolgen.

Hoe herken je een eikenprocessierups?
Eikenprocessierupsen trekken ‘in processie’ vanuit spinsels op stammen of dikke takken naar de bladeren van de boom. Het zijn vooral eikenbomen (inlandse, maar soms ook Amerikaanse) die hun voorkeur genieten. Tussen half april en begin mei komen de oranjeachtig gekleurde jongen uit de eitjes. Omdat zij nog geen brandharen hebben, is er dan nog geen risico op hinder. Na de derde vervelling, die doorgaans start rond half mei, krijgen de rupsen hun 700.000 microscopisch kleine brandharen en zorgen zij voor problemen. De volgroeide rupsen hebben een grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde zijden en zijn bedekt met lange witte haren. Vanaf juli verpoppen de rupsen zich in een stevige cocon van haren en ander materiaal en groeien uit tot een onopvallende grijze nachtvlinder.

Welke problemen veroorzaken de rupsen?
Wie ooit in aanraking kwam met de brandharen van de processierups herinnert zich wellicht de huiduitslag die gepaard gaat met hevige jeuk. Dat is het gevolg van een lokale ontstekingsreactie. Deze klachten verdwijnen meestal zonder behandeling binnen twee weken. Bij hevige irritatie kan een anti-jeukmiddel eventueel verlichting geven. Gezondheidseffecten ter hoogte van de ogen of de bovenste luchtwegen zijn eerder zeldzaam. Bij ernstige gezondheidsklachten neem je best contact op met de huisarts.

Processierupsen hebben niet alleen gevolgen voor de mensen in de omgeving, ook de bomen lijden eronder. Grote groepen processierupsen kunnen eikenbomen immers volledig kaal eten. Gezonde bomen ondervinden weinig hinder van een eenmalige vraat omdat de rupsen de knoppen niet eten. De eikenbomen krijgen tijdens de zomer of het volgende jaar opnieuw bladeren.

Wat doen bij overlast?
Omdat ook de bestrijding van processierupsen gezondheidsrisico’s inhoudt, gebeurt de bestrijding van de processierupsen best door een gespecialiseerde firma. Voor de bestrijding van de rupsen op openbaar domein en gemeentelijke eigendommen contacteer je de gemeentelijke milieudienst op 03-355 12 58 of milieudienst@wommelgem.be. Voor de bestrijding van de rupsen op privaat terrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk. Probeer zeker elk contact met de rupsen te voorkomen en maak ook kinderen daarop attent.

Wat mag je vooral niet doen?
· De rupsen en nesten aanraken en zelf trachten te bestrijden.
· Gebruik zeker geen insecticiden want die middelen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu en hebben geen effect op de irriterende haren. De rupsen zullen misschien wel dood gaan van de bestrijdingsmiddelen, maar de haren kunnen nog tot vijf jaar voor hinder blijven zorgen. Enkel het wegbranden van de nesten maakt de brandharen onschadelijk.
· Spuit de rupsen of nesten nooit weg met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger. De haren van de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid geraken.

Meer info?
- www.eikenprocessierups.be
- Raadpleeg de folder ‘Eikenprocessierupsen: wat je zeker moet weten!’.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info