Naar inhoud

Enkele veel voorkomende asbesthoudende materialen

HECHTGEBONDEN ASBEST

Asbestcement
Asbestcement is een cementmateriaal waarin 10 à 15% asbestvezels verwerkt zijn. De meest gekende producten zijn: leien voor gevelbekleding en dakbedekking, golfplaten, rioolbuizen, vlakke platen, bloembakken, onderdakplaat, schouwpijpen en luchtkanalen, vensterdorpels en muurkappen. Asbestcementproducten kan je herkennen aan de typische wafelstructuur. Bij oudere producten hoeft je niet te twijfelen; asbestvrije cementen, leien, golfplaten,... waren tot voor een tiental jaren nog niet verkrijgbaar op de markt.
Bij asbestcementproducten zijn de vezels stevig gebonden. Zolang het materiaal in goede staat is en niet behandeld wordt, komen er dus nauwelijks vezels vrij. Als ze nog niet te verweerd of beschadigd zijn, laat je de materialen beter met rust. Verwijder het dus niet en begin zeker niet te boren, zagen, breken of schuren en reinig het niet met een hogedrukreiniger. Het verven van asbestcementproducten verlengt de levensduur ervan, maar brengt geen oplossing. Het stelt het probleem alleen maar uit. Bovendien wordt het materiaal door de verf minder herkenbaar en verhoog je de kans dat iemand ze later met “gewone” cementproducten verwart. Het ontmossen van golfplaten met een hogedrukreiniger is uit den boze omdat daardoor asbestvezels vrijkomen.
Moet je er toch aan werken, denk dan aan de veiligheidsmaatregelen.

Remvoeringen, remblokjes en koppelingen

Nieuwe personenwagens zijn asbestvrij, maar in oudere personenwagens, in vrachtwagens, vliegtuigen, liften, ... kan je nog asbest terugvinden. Hetzelfde geldt voor reserveonderdelen.
Voor werknemers die het onderhoud verzorgen van remmen voorziet de wetgeving een aantal voorzorgsmaatregelen. Particulieren die zelf aan hun wagen knutselen doen er goed aan te achterhalen of er al dan niet asbest zit in remmen of koppeling (vragen aan leverancier van onderdelen of garagist). Indien er asbest aanwezig is, blijf je er best af. Werk je er toch aan, gebruik dan zeker geen perslucht bij het reinigen van de asbestbevattende onderdelen en vijl of schuur niet aan de remvoeringen.

ONGEBONDEN ASBEST

Asbestkoord
Asbestkoord werd vooral gebruikt voor de dichting van kachels (“kachelkoord”), stookketels, inbouwcassettes voor open haarden,... Asbestkoord is wit en ziet er stoffig en vezelachtig uit.
Het vervangen van asbestkoord, bijvoorbeeld in de deur van uw kachel, is niet zonder gevaar. Bij het manipuleren, kunnen heel wat vezels vrijkomen.

Asbestisolatie
Vroeger werden op grote schaal asbestspuitlagen aangebracht als brandwerende isolatie in kantoren en openbare gebouwen (b.v. Berlaymontgebouw, Flageygebouw, ...). In privéwoningen zijn die spuitlagen niet vaak terug te vinden. Wel kan men daar asbestisolatie rond leidingen of isolerende asbestplaten (o.a. voor onderdaken) aantreffen.
Dat materiaal is zeer moeilijk met het blote oog te herkennen, als het geen etiket draagt. Om zeker te zijn, is vaak een laboratoriumanalyse nodig.
Zolang het isolatiemateriaal in goede staat is en niet beschadigd wordt, is het risico op vezelverspreiding beperkt. Wanneer het materiaal in slechte staat is en/of verwijderd moet worden, doe je best beroep op een gespecialiseerde firma.

Vloerbedekking
Vroeger werd onder vloerbedekkingen van vinyl (zowel zeil als tegels) dikwijls een laag asbestvilt of asbestkarton aangebracht. Soms werd in de vinyltegel zelf asbest verwerkt. Je herkent het aan de onderkant: die heeft een lichtgrijze tot lichtbeige of lichtgroene kleur, glimt niet en doet denken aan grof papier of schoendooskarton. Een asbestbevattende vinyltegel breekt als je hem probeert te buigen. In vloerbedekkingen van textiel werd zo goed als nooit asbest gebruikt. Een intacte vloerbedekking laat je best gewoon liggen. Moet ze toch verwijderd worden, dan wordt aangeraden om een gespecialiseerd bedrijf in te huren.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.