Naar inhoud

Soorten asbest

Globaal zijn de verschillende asbestproducten in twee groepen in te delen: hechtgebonden asbest en ongebonden asbest.

Hechtgebonden asbest wordt gevormd door producten waarin het asbest hechtgebonden is aan andere stoffen. Dat betekent dat de asbestvezels stevig verankerd zijn in het dragermateriaal. Dat is bijvoorbeeld het geval bij asbestcement (golfplaten, leien, buizen). Zolang dat in goede staat is en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks vezels vrij. De verankering van de vezels neemt echter af naarmate het materiaal meer verweert of veroudert. Materiaal in goede staat laat je best zitten. Soms zal het asbesthoudend materiaal toch verwijderd of beschadigd worden, bijvoorbeeld bij verbouwings- of onderhoudswerken of wanneer het materiaal versleten is. Neem dan de nodige veiligheidsmaatregelen in acht!

In ongebonden asbest zit het asbest min of meer los. Ongebonden asbest treffen we onder andere aan in asbestkoord of asbestisolatie. Daar zijn de vezels minimaal verankerd in het dragermateriaal, zodat ze zeer gemakkelijk vrijkomen als het materiaal verweert of bewerkt wordt. Voor die producten zijn drastischere voorzorgsmaatregelen nodig.

Doe-het-zelven is niet altijd aan te raden!
Ongebonden asbest, sterk verweerd asbestcement en moeilijk te verwijderen toepassingen (ook van asbestcement) kan je zelf niet op een veilige manier afbreken. Zonder gespecialiseerde kennis en uitrusting is de kans reëel dat er een grote hoeveelheid asbestvezels in de omgevingslucht terechtkomen. Je stelt jezelf dan bloot aan onnodige risico's. Doe in dergelijke gevallen dus een beroep op een professionele asbestverwijderaar. Een lijst van erkende verwijderaars vind je op http://www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx of kan je aanvragen bij de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg via het telefoonnummer 02-233 45 93.

Asbest of niet?
Allereerst kan je nagaan van wanneer de toepassing in kwestie dateert. Sommige materialen zijn sinds de jaren zeventig en tachtig verboden en werden daarna dus niet meer toegepast. Asbestcement is wel nog tot 1998 op de markt gebracht. Voor nieuwbouw hoef je je waarschijnlijk geen zorgen te maken: de materialen van tegenwoordig bevatten geen asbest meer. Soms kan ook de fabrikant, de verkoper of de installateur van het materiaal je vertellen of er asbest in verwerkt is. Als je niet zelf kan achterhalen of een bepaald materiaal al dan niet asbest bevat, kan een laboratoriumanalyse zekerheid geven. Daarvoor neem je een staal van het verdacht materiaal (enkele centimeters volstaan) en stuurt dat op naar een laboratorium dat erkend is voor asbestonderzoek. De gegevens van alle erkende laboratoria vind je op de website van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, op het adres http://www.werk.belgie.be/asbest_in_materialen. aspx. Je kan de lijst ook opvragen via het telefoonnummer 02-233 45 93.

Meer info vind je in de brochure (2,33Mb) over asbest, uitgegeven door de Vlaamse Overheid. Je kan de brochure ook telefonisch bestellen op het gratis nummer 1700.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.