Naar inhoud

DIFTAR-systeem

Hoe werkt het DIFTAR-systeem?
In Wommelgem wordt voor de ophaling van het restafval en het GFT+-afval gewerkt met een geautomatiseerd afvalregistratiesysteem (DIFTAR-systeem). Dat systeem maakt gebruik van grijze (restafval) en groene afvalcontainers (GFT+-afval) voorzien van een elektronische chip. De code van die chip is gekoppeld aan je adresgegevens (op de zelfklever met streepjescode). Telkens als je je container(s) laat ledigen wordt die code geregistreerd door de antennes op de vuilkar en weggeschreven in de boordcomputer. Die gegevens worden dan na de inzameling door de ophaler doorgegeven aan de gemeentelijke administratie. Op basis van die gegevens gebeurt de facturatie. 

Voor de betaling van de inzameling van rest- en GFT+afval wordt gewerkt met een provisiesysteem. Via dit systeem zet je een voorschot of provisie klaar om het ledigen van je afvalcontainers te betalen. Bij elke lediging van de container(s) wordt de kostprijs van de lediging in mindering gebracht op dat voorschot. Wanneer je voorschot bijna opgebruikt is, krijg je automatisch een betalingsuitnodiging om bij te storten. Het bedrag dat gevraagd wordt, is een geschat verbruik voor 6 maanden. De gevraagde provisie verschilt per gezin naargelang het aantal containers, de inhoud van de container(s) en het aantal ledigingen in de voorbije maanden.

Hoeveel kost het ledigen van mijn afvalcontainers?
Aan afvalinzameling en -verwerking zijn erg hoge kosten verbonden. Onze gemeente kiest ervoor die niet aan iedereen evenveel aan te rekenen door bijvoorbeeld de gemeentebelasting te verhogen. Onze gemeente wil de kosten verdelen volgens het principe "de vervuiler betaalt". Het is dan ook logisch dat diegene die veel afval aanbiedt meer betaalt dan iemand die door een milieubewuste ingesteldheid minder afval heeft. Daarom werd het ledigingstarief gekoppeld aan de inhoud van de containers, want in een grote container kan meer afval dan in een kleine. Een groot deel van de werkelijke kosten van de afvalinzameling en -verwerking neemt het gemeentebestuur voor haar rekening. Het door jouw te betalen deel vind je terug in onderstaande tabel.

Door de werking met dit systeem hoopt de gemeente zoveel mogelijk afvalpreventie en scheiding aan de bron te stimuleren. Door bepaalde afvalstoffen uit het huishoudelijk afval te halen, kunnen zij hergebruikt, gecomposteerd of gerecycleerd worden. Zo moet er minder afval afgevoerd worden naar de stortplaats of verbrandingsoven. Dat dat beter is voor ons leefmilieu dat hoeft geen verder betoog, want door hergebruik en recyclage dringt men het gebruik van nieuwe grondstoffen en energie terug.

 RESTAFVAL 40 liter  1,30 euro per lediging 25 euro provisie 50 euro waarborg
  140 liter  4,55 euro per lediging 50 euro provisie 50 euro waarborg
  240 liter  7,80 euro per lediging 50 euro provisie 50 euro waarborg
kostprijs per liter  0,0325 euro      
 GFT+ 40 liter  1,00 euro per lediging 25 euro provisie 50 euro waarborg
  120 liter  3,00 euro per lediging 50 euro provisie 50 euro waarborg
  240 liter  6,00 euro per lediging 50 euro provisie 50 euro waarborg
kostprijs per liter 0,0250 euro      

Hoe kan ik een container bestellen? 
Alle zaken die verband houden met je afvalcontainers (DIFTAR) regel je gemakkelijk via de gratis groene lijn. Voor bestellingen en een heleboel andere dingen hoef je dus niet meer speciaal naar het gemeentehuis te komen. Ook voor het inleveren van je containers kan je een afspraak maken voor een ophaling aan huis. Je hoeft je afvalcontainers dus niet meer zelf naar het gemeentehuis te brengen.

Groene lijn (gratis): tel. 0800-98 003
e-mail: mijncontainer@wommelgem.be
website: www.wommelgem.be > mijn container

Voor welke services kan je terecht bij de groene lijn en website?

Je bent je badge voor het collectief ondergronds systeem verloren
Je container is verdwenen of gestolen

Gestolen? Doe eerst navraag in je buurt, afvalcontainers lijken op elkaar en een verkeerde container meenemen is snel gebeurd. Leg bij effectieve diefstal klacht neer bij de lokale politie. Van zodra je beschikt over het bewijs van aangifte, neem je contact op met de groene lijn, zodat de facturatie van de verdwenen of gestolen container kan stopgezet worden en er gratis een nieuwe afvalcontainer bezorgd kan worden. Zonder bewijs van aangifte worden de kosten voor een nieuwe container aangerekend (waarborg 50 euro).
Bij een defect van het ondergronds systeem aan een container of badge neem je zo snel mogelijk contact op met het service center via de groene lijn of via mail. Is je container beschadigd? Indien onze ophaler tijdens de ophaling je container beschadigt (scheur, wiel kwijt, deksel stuk, oor af,…), wordt die in de mate van het mogelijke hersteld of vervangen. Neem ook daarvoor contact op met de groene lijn of via de website. Schade die zelf of door derden veroorzaakt werd, wordt aangerekend. In geval van verlies of vrijwillige beschadiging van een container of badge wordt een nieuwe waarborg van 50 euro voor de vervanging aangerekend.

Je wenst van containervolume te veranderen
Het is mogelijk om van containervolume te veranderen. Je neemt daarvoor contact op met de groene lijn of geeft de wijziging door via de website. Je zorgt ervoor dat de container leeg en gereinigd klaar staat op de afgesproken dag. De eerste containerwissel is gratis. Voor volgende wissels wordt een kost aangerekend van 10 euro, die van je provisierekening zal afgetrokken worden.

Je verhuist
De container(s) is of zijn gelinkt aan jou als gebruiker. Neem bij verhuis altijd contact op met de groene lijn of geef het door via mail.
Binnen de gemeente: Bij een verhuis binnen de gemeente neem je de containers mee naar je nieuwe adres en wordt de waarborg en het saldo van je provisierekening overgedragen naar het nieuwe adres.
Buiten de gemeente: Bij een verhuis buiten de gemeente zorg je ervoor dat de container(s) leeg en proper klaarstaat of staan op de afgesproken dag. Vergeet niet om je nieuwe adres en rekeningnummer door te geven, zodat wij je rekening kunnen afsluiten. Het resterende saldo en de waarborg worden binnen de maand teruggestort.

Je containers worden niet (meer) geledigd
Als je vergeet om binnen de 30 dagen je betalingsuitnodiging te betalen en je saldo onder 0 euro zakt, dan ontvang je nog een laatste aanmaning te betalen binnen de 15 dagen. Betaal je ook dan niet, dan worden je container(s) niet meer geledigd. Zuiver dus tijdig je provisierekening aan!
Opgelet! Indien je tijdelijk over onvoldoende financiële middelen beschikt, kan je met de gemeentelijke financieel beheerder een afbetalingsplan afspreken. In alle andere gevallen wijzen we je graag door naar het OCMW.

Als er nog voldoende provisie op je rekening staat en je container(s) toch niet geledigd werden, kan je dit ook steeds melden via de groene lijn of via mail.

Je wenst je afvalverbruik op te volgen
Je kan op drie manieren het DIFTAR-verbruik opvolgen:
Via de afvalfactuur: bij elke betalingsuitnodiging vind je immers een overzicht van je provisierekening
Via de gratis groene lijn word je geïnformeerd over het saldo van je provisierekening.
Via de website kan je zelf dit saldo raadplegen.

Je bent je factuur kwijt
Neem hiervoor contact op met de groene lijn of via mail en zij bezorgen je via mail een elektronische kopie.

Wat mag er in mijn afvalcontainers?
Wat mag er in mijn grijze afvalcontainer (restafval): klik hier
Wat mag er in mijn groene afvalcontainer (GFT+): klik hier

Let op!
- De afvalophaler rijdt vanaf 5 u. rond. Je mag dan ook de avond ervoor vanaf 19 u. je container(s) op het voetpad plaatsen. Zorg wel dat de veiligheid en de vrije doorgang van voetgangers, fietsers of gemotoriseerde voertuigen daardoor niet in het gedrang komt. Na de lediging vragen wij je om je container(s) vóór 19 u. van de openbare weg te verwijderen.
- Je dient je container(s) met gesloten deksel aan te bieden, want al wat uitpuilt wordt sowieso niet meegenomen. Indien je regelmatig met dia probleem geconfronteerd wordt, bestel je best een grotere of een extra container.
- Het is verboden om stoffen of voorwerpen in je container(s) te deponeren die een risico vormen voor de veiligheid of de gezondheid van het ophaalpersoneel en van de omwonenden.
- Vooral bij je GFT+-container kan het nuttig zijn op de bodem (en eventueel tegen de zijkanten) een laagje papier of karton te steken. Zo blijft het natte materiaal minder in de container kleven bij de lediging.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info