Naar inhoud

Fiscale aftrekbaarheid sport- en jeugdwerkactiviteiten

Even toelichten
Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen jonger dan 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen die uitgaven dus aftrekken van hun belastingen. Dat staat zo in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Sinds 2005 is ook de kinderopvang door scholen, het jeugdwerk, de sportsector,… aftrekbaar.

Onder welke voorwaarden kunnen uitgaven voor kinderopvang worden afgetrokken?
De voorwaarden zijn geformuleerd in artikel 113, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Dat artikel 113 werd eind december 2005 gewijzigd (via de Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen - B.S. 30/12/2005). Een belangrijke wijziging is dat voortaan ook ‘onkosten voor kinderoppas betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur’ in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

Welke opvangkosten komen in aanmerking voor fiscale aftrek?
De kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren, en dat voor kinderen jonger dan 12 jaar. Met andere woorden: de uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven voor kinderen jonger dan 12 jaar. Het gaat zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen, maar ook om alle opvanginitiatieven vóór aanvang van de lessen, na de normale lesuren en eventueel opvang tijdens de middagpauzes.

Enkele voorbeelden: kosten voor deelname aan een kamp, een weekend of een tweedaagse, de speelpleinwerking, een atelier,… In principe komen alle activiteiten waarvoor ‘apart’ wordt betaald, in aanmerking. Lidgelden komen echter niet in aanmerking!

Wat is het maximaal aftrekbare bedrag?
Het maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd tot € 11,20 per opvangdag en per kind. Dat bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Bewijzen zijn nodig: attesten a.u.b.
Om die kosten te kunnen aftrekken, moeten de ouders over bewijzen beschikken. Daarom kunnen ze een ‘attest’ vragen aan de initiatiefnemers.

Samengevat
Ouders kunnen per kind aan een jeugdwerkinitiatief dat een vrijetijdsaanbod organiseert of aan de inrichter van een andere vrijetijdsactiviteit een attest vragen. Dat attest is voor ouders een bewijs van het bedrag dat zij betaalden voor de deelname van hun kind en dat ze van hun belastingen kunnen aftrekken.

Meer info vind je hier.

Praktisch

Jeugddienst

Kaakstraat 2 - 1ste verdieping
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 61
Fax:  03-353 40 26
jeugddienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info