Naar inhoud

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Logo

Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst is voornamelijk belast met het verlenen van de geïndividualiseerde hulp. Het treft beslissingen met betrekking tot individuele sociale dossiers. Het Bijzonder Comité vergadert in de regel éénmaal per maand.

Het vaststellen van algemene normen en richtlijnen behoort niet tot de bevoegdheid van het Bijzonder Comité, maar is de bevoegdheid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Op uitnodiging van de voorzitter wonen de maatschappelijk werkers met raadgevende stem de vergaderingen van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst bij. Het hoofd van de sociale dienst woont alle zittingen integraal bij, met raadgevende stem.

Leden:
- Ann Baele (voorzitter)
- Ria Peers
- Etienne Swaans
- Jozef Vervaele-Breugelmans