Naar inhoud

Plaatsing in bejaardentehuis

bejaardenhuis

Het OCMW kan tussenkomen in plaatsingskosten in bejaardentehuizen als de bejaarde niet over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten zelf te dragen.

Het OCMW van Wommelgem beschikt zelf niet over een rusthuis, maar werkt samen met de drie private rusthuizen in de gemeente. In uitzonderlijke gevallen werkt het OCMW ook samen met rusthuizen in de ruimere omgeving.

De bejaarden beschikken over zakgeld. Dat wordt aangewend voor de persoonlijke uitgaven van de geplaatste personen. Het bedrag van dat zakgeld is wettelijk bepaald.

De tussenkomst van het OCMW in de plaatsingskosten kan gedeeltelijk worden gerecupereerd bij personen die onderhoudsplichtig zijn ten opzichte van de geplaatste persoon. Die onderhoudsplicht wordt berekend volgens een uniforme, wettelijke regeling.

Praktisch

OCMW - Thuisdiensten
Handboogstraat 36 
 

Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren dienst thuis- en seniorenzorg:
WIJZIGING SPREEKUREN VANAF MAANDAG 6 NOVEMBER 2017:
Maandag en donderdag van 9u tot 11u of op afspraak.

Personen die zich op deze uren niet kunnen vrijmaken, kunnen na telefonische afspraak op andere uren ontvangen worden.
De maatschappelijk werkers voorzien huisbezoeken, inz. bij personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

Openingsuren van maandag tot donderdag
9u tot 12u30
13u tot 15u

vrijdag
9u tot 12u30

Meer info