Naar inhoud

Sociale poetsdienst

sociale poetsdienst

Het personeel van de poetsdienst staat in voor het onderhoud van de woningen van personen die daar (tijdelijk) niet meer voor kunnen zorgen.

De poetsdienst is in eerste instantie bestemd voor bejaarde personen. In uitzonderlijke gevallen, mits goedkeuring van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst, kunnen ook jongere personen een beroep doen op deze diensten.

Een ploeg van medewerkers staat onder leiding van een maatschappelijk werker die de werking coördineert en de cliënten ook de nodige sociale hulp biedt.

De betaling van de prestaties gebeurt in de regel met dienstencheques.


Er wordt gewerkt volgens de bepalingen van een algemeen reglement en conform de afspraken die bij aanvang van de dienstverlening tussen de cliënt en de dienst worden gemaakt.

Praktisch

OCMW - Thuisdiensten
Handboogstraat 36 
 

Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren dienst thuis- en seniorenzorg:
WIJZIGING SPREEKUREN VANAF MAANDAG 6 NOVEMBER 2017:
Maandag en donderdag van 9u tot 11u of op afspraak.

Personen die zich op deze uren niet kunnen vrijmaken, kunnen na telefonische afspraak op andere uren ontvangen worden.
De maatschappelijk werkers voorzien huisbezoeken, inz. bij personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

Openingsuren van maandag tot donderdag
9u tot 12u30
13u tot 15u

vrijdag
9u tot 12u30

Meer info