Naar inhoud

Gezinszorg

Een team van verzorgenden biedt persoonsverzorging en huishoudelijke hulp aan.
Deze hulp omvat ook algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding.

 De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW Wommelgem maakt deel uit van de koepelorganisatie Kina pv.


Ook voor palliatieve thuiszorg wordt de nodige coördinatie en ondersteuning voorzien.
Gemeente en OCMW Wommelgem hebben een samenwerkingsprotocol gesloten met PHA (Palliatieve Hulpverlening Antwerpen).

Mevrouw Ann Baele, OCMW voorzitter,  vertegenwoordigt Wommelgem in de algemene vergadering van PHA.

Praktisch

OCMW - Thuisdiensten

Handboogstraat 36 
 


Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren dienst thuis- en seniorenzorg:
na telefonische afspraak
De maatschappelijk werkers voorzien huisbezoeken, inz. bij personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

Openingsuren van maandag tot donderdag
9u tot 12u30
13u tot 15u

vrijdag
9u tot 12u30

Meer info