Naar inhoud

Minder Mobielen Centrale - MiMoSa

MiMoSa

De Mindermobielencentrale is een dienst die vrijwillige chauffeurs en minder mobiele gebruikers samenbrengt.

MiMoSa is een mindermobielencentrale die vervoer organiseert voor de inwoners van de gemeenten Boechout, Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem dankzij een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s van die vier gemeenten.

De Mindermobielencentrale wordt geleid door een coördinator-dispatcher die instaat voor de registratie van de aanvragen voor vervoer en de administratie, voor de contacten met de gebruikers en de chauffeurs.

De dienst wordt ook omkaderd door maatschappelijk werkers in elk van de OCMW’s.

De gebruikers moeten aan twee voorwaarden voldoen:
- mindermobiel zijn, dit wil zeggen: omwille van hun lichamelijke, geestelijke of sociale toestand geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
- over een beperkt inkomen beschikken. De grens van de maximale inkomsten ligt op tweemaal het bedrag van het leefloon.

Coördinatie en dispatching Mindermobielencentrale: Dani Adriaenssens 

Spreekuren: maandag - donderdag, 9 - 11 u.

Praktisch

OCMW - Minder Mobielen Centrale

Handboogstraat 36 
 


Tel:  03-355 50 55
mimosa@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Permanentie dispatching MiMoSa:
maandag-donderdag van 9 tot 11 u.

maandag tot en met donderdag
9 tot 12.30 u. 
13 tot 15 u.

Meer info