Naar inhoud

Lokale Advies Commissie

LAC

De Lokale Advies Commissie (kortweg LAC) beslist of elektriciteit, gas en water mogen afgesloten worden bij huishoudelijke abonnees.

Daarvoor moeten strikte procedures gevolgd worden en er mag slechts afgesloten worden in 3 gevallen: bij gevaar, bij fraude of bij klaarblijkelijke onwil. Het OCMW voert een onafhankelijk onderzoek om uit te maken of een afsluiting gerechtvaardigd is en kan ook hulp bieden aan personen die moeite hebben om hun energiefactuur te betalen.

Er wordt in elk geval steeds onderzocht of afsluiting kan vermeden worden.

Abonnees met betalingsachterstand wiens dossier wordt voorgebracht op de Lokale Adviescommissie krijgen via brief een uitnodiging om persoonlijk hun situatie te komen bespreken tijdens de zitting, die plaatsvindt op het OCMW.

Vooraf worden zij ook gecontacteerd door een maatschappelijk werker, die samen met hen een oplossing zoekt voor het gestelde probleem.

SAMENSTELLING

De lokale adviescommissie wordt voorgezeten door het hoofd van de sociale dienst van het OCMW, Kathleen Everaert.

Secretaris van de lokale adviescommissie is maatschappelijk werker Inge Ceulemans.

Het OCMW wordt in de lokale adviescommissies ook vertegenwoordigd door een raadslid.

Praktisch

OCMW - Sociale dienst

Handboogstraat 36


Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren sociale dienst:
Maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 11 u. of op afspraak.
Woensdag en vrijdag GEEN spreekuren.
Woensdag -en vrijdagnamiddag is er GEEN telefoonpermanentie.

Openingsuren:
maandag tot en met donderdag
9.00 tot 12.30 u.
13 tot 15 u.

vrijdag
9.00 tot 12.30 u.

Meer info