Naar inhoud

Karweidienst

karweidienst

De karweidienst is een aanvulling op de thuiszorg voor inwoners.

Wat kan karweihulp voor mij doen?
Allerlei karweien in huis en tuin waarvoor geen gespecialiseerde kennis nodig is. Het gaat om kleine karweien die maximum drie werkdagen in beslag nemen (bv.: kleine herstellingen, kleine schilderwerken, kamers ontruimen en materiaal naar het containerpark brengen, taken die behoren tot de categorie ‘grote kuis’ en niet worden opgenomen door de poetsvrouw, maaien van gras en snoeien van kleinhout,…

Tegen welke prijs?
De prijs per uur wordt vastgesteld naargelang je inkomen. Dat kan variëren tussen 3,26 euro en 15 euro.

Wie komt in aanmerking?
Inwoners die de karwei niet zelf kunnen uitvoeren. Dat kan het gevolg zijn van de leeftijd, de gezondheidstoestand of de sociale en financiële situatie. Er kan daarbij ook geen beroep worden gedaan op familie of vrienden.

Opgelet! Je gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen moet lager zijn dan tweemaal het leefloon.
Voor de juiste bedragen kan je je steeds wenden tot een maatschappelijk werker van het OCMW.


Meer info of hulp aanvragen?
Contacteer het OCMW op 03-355 50 50 en vraag naar de dienst thuis- en
seniorenzorg of naar de sociale dienst. Je kan je ook aanbieden bij de balie van het OCMW (Handboogstraat 36) iedere voormiddag van 9 tot 11 u. of na afspraak.

Het aanvraagformulier voor karweihulp vindt je hier.

Je kan het formulier ingevuld en ondertekend afgeven aan de balie van het OCMW. Daarna neemt de dienstverantwoordelijke contact met je op.

Praktisch

OCMW - Thuisdiensten
Handboogstraat 36 
 

Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren dienst thuis- en seniorenzorg:
WIJZIGING SPREEKUREN VANAF MAANDAG 6 NOVEMBER 2017:
Maandag en donderdag van 9u tot 11u of op afspraak.

Personen die zich op deze uren niet kunnen vrijmaken, kunnen na telefonische afspraak op andere uren ontvangen worden.
De maatschappelijk werkers voorzien huisbezoeken, inz. bij personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

Openingsuren van maandag tot donderdag
9u tot 12u30
13u tot 15u

vrijdag
9u tot 12u30

Meer info