Naar inhoud

Juridisch advies

juridisch

 De drempel naar minimale rechtsbescherming is voor vele personen zeer hoog.

Door het verlenen van gratis advies en juridische bijstand helpt het OCMW dat elementaire recht garanderen.

De juriste verleent advies over alle soorten rechtsproblemen en conflictsituaties en zoekt samen met de cliënt naar de beste oplossing. De juriste helpt cliënten met bemiddeling met hun raadsman (nazicht van de behandeling van het rechtsprobleem, verduidelijking van gebruikte rechtstermen, nazicht aangerekende kosten, uitleg over procedures).

De juridische dienst helpt ook bij het ondernemen van gerechtelijke of buitengerechtelijke acties: het opstellen van stukken en bijstand verlenen bij het aanhangig maken van een rechtszaak waar de wet het toelaat, doorverwijzen naar een advocaat en notaris waar nodig en opvolging van de zaak, opstellen van minnelijke schikkingen, verzoeningspogingen.

Er is geen inkomensgrens vastgelegd om beroep te kunnen doen op de juridische bijstand. Het OCMW zorgt voor een volledige opvolging van het dossier.

De juriste heeft tevens een overkoepelende staffunctie en werkt nauw samen met de andere OCMW-diensten. Alle personeelsleden kunnen beroep doen op juridisch advies voor vragen die zich stellen bij de uitoefening van hun taak.

De juridische dienst biedt ook de nodige ondersteuning bij het opstellen van de contracten die het OCMW aangaat met werknemers of derden.

Dienstverantwoordelijke: Dominique Scharlaeken, juriste.
Spreekuren: dinsdag en donderdag 9 - 11 u. of op afspraak.

Praktisch

OCMW - Juridische hulpverlening

Handboogstraat 36
 


Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren: dinsdag en donderdag van 9 tot 11 u. of op afspraak

Openingsuren:
maandag tot en met donderdag
9.00 tot 12.30 u.
13 tot 15 u.

vrijdag
9.00 tot 12.30 u.

Meer info