Naar inhoud

Wat bij verlies of diefstal identiteitskaart ?

Meld zo snel mogelijk het verlies of diefstal van je identiteitskaart bij de lokale politie. Vergeet vooral niet een recente pasfoto mee te nemen en ook elk stuk dat jouw identiteit kan bewijzen (trouwboekje, sis-kaart, rijbewijs,...). Daar ontvang je een 'attest van verlies of diefstal van een identiteitskaart'. Dat geldt enkel in België als identiteitskaart.

Indien de verloren of gestolen kaart teruggevonden wordt binnen de 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van aangifte, dien je de dienst bevolking en de politie daarvan onmiddellijk te verwittigen. In dat geval activeert de gemeente opnieuw de elektronische functies van de kaart.

Indien de verloren of gestolen kaart niet wordt teruggevonden binnen de 7 kalenderdagen, annuleert de gemeente deze kaart. Vanaf dat ogenblik kan je de kaart niet meer gebruiken, zelfs niet als je ze later terugvindt.

Vanaf de 8ste dag na verlies of diefstal moet je de procedure voor het verkrijgen van een nieuwe kaart volgen. Je komt daarvoor zelf naar de dienst bevolking.

Meebrengen:

  • het aangifteformulier dat je hebt gekregen bij de politie,
  • pasfoto met witte achtergrond (35 op 45 mm),
  • € 15,70.

Meer informatie vind je op http://politieminos.be.

Praktisch

Bevolking

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 53
Fax:  03-353 40 26
bevolking@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
14 - 16 u.
(niet juli-augustus)
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info