Naar inhoud

Bedrijfsafval

Sorteerverplichting voor bedrijfsafvalstoffen
Beter sorteren doe je door meer soorten afval aan de bron te scheiden zodat die apart kunnen worden opgehaald. Hoe zuiverder de fracties, hoe makkelijker de recyclage en de verwerking. Volgende afvalstoffen moet je scheiden en apart voor inzameling aanbieden:

 • papier en karton
 • glas
 • gevaarlijke afvalstoffen
 • klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 • afval van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
 • afgewerkte olie
 • afvalbanden
 • steenachtige fracties van bouw- en sloopafval
 • asbestcementhoudende afvalstoffen
 • groenafval
 • textielafval
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • houtafval*
 • metaalafval*

Inzameling: niet meer met gemengde containers! 
Inzameling met gemengde containers is voortaan verboden voor het afval uit de lijst hierboven. In gemengde containers 'besmetten' de verschillende soorten afval elkaar, wat dan weer leidt tot nieuwe verontreiniging en dat is niet de bedoeling.
Twee uitzonderingen*: hout- en metaalafval mogen wel samen in de gemengde container. Reden: het sorteren van hout- en metaalsoorten is technisch mogelijk en er is geen kwaliteitsverlies door onderlinge besmetting.

KMO's en zelfstandige ondernemers welkom op het recyclagepark

Sinds mei 2011 kunnen de KMO's en zelfstandig ondernemers van de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Rumst, Schelle en Wommelgem met hun bedrijfsafval terecht op de KMO-recyclageparken van Aartselaar, Kontich en Wommelgem.

Openingsuren recyclageparken voor KMO's
recyclagepark Wommelgem, Gulkenrodestraat 9: elke maandag van 13 tot 16 u.
recyclagepark Aartselaar, Dijkstraat 11: elke woensdag van 9 tot 12 u.
recyclagepark Kontich, Blauwe Steenstraat 81b: elke vrijdag van 9 tot 12 u.

Praktische info m.b.t. tot toegangspas, tarieven, afvalstoffen die aanvaard worden, ... kan je terugvinden op de website van IGEAN milieu & veiligheid

Bedrijven en handelaars in Wommelgem kunnen deelnemen aan de particuliere afvalophalingen aan huis.
Op de afvalkalender vind je welke afvalfracties aan huis worden opgehaald. Voor restafval en GFT+ wordt gewerkt met een geautomatiseerd DIFTAR-systeem.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info