Naar inhoud

Bouw- en sloopafval: algemene info

bouw- en sloopafval

Op de eenvoudige vraag wat men onder ‘bouw- en sloopafval’ moet verstaan, bestaat geen eenvoudig en eenduidig antwoord. De reden? Het is net als bijvoorbeeld de term bedrijfsafvalstoffen' een verzamelnaam. Bouw- en sloopafval bevat alle afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen. Bouw- en sloopafval bestaat voor ruim 90 % uit resten beton en metselwerk, asfaltpuin, dakpannen en keramiek. Dat noemt men ook wel de steenachtige fractie. Daarnaast bevat het een zeer diverse restfractie waaronder hout, kunststoffen, metaal, roofing, gips, kalk,...

Selectief slopen is de regel!
Selectief slopen betekent dat bij de ontmanteling van een gebouw de verschillende soorten bouw- en sloopafval die men kan recupereren, worden gesorteerd.

Je sorteert dan:
de steenfractie, waarbij je ernaar moet streven om de verontreiniging zoals organisch materiaal, niet-steenachtig materiaal, minimaal te houden.
het gevaarlijk afval (bijvoorbeeld batterijen, gasontladingslampen, olie, vetten, verfrestanten, oplosmiddelen, inkten).  Kleine hoeveelheden kan je kwijt op het recyclagepark (gratis) of mogen - indien je met een aannemer werkt - door de aannemer naar zijn centrale werkplaats worden gebracht. Grotere hoeveelheden moeten opgehaald worden door een erkende ophaler of een geregistreerd vervoerder in opdracht van een erkende ophaler.
de restfractie die je afvoert naar vergunde recyclage-inrichtingen voor verdere sortering. Als er veel metaal bij de sloop is, raden we aan om ook het metaal apart te houden.

Let op: Voordat je selectief begint te slopen, moet je eerst het aanwezige asbest verwijderen. Je kan ervoor kiezen dat te laten uitvoeren door een bedrijf dat daarvoor erkend is. Hechtgebonden asbesthoudend materiaal mag je - mits je alle nodige veiligheidsregels in acht neemt - ook zelf verwijderen en naar het recyclagepark brengen. Grotere hoeveelheden hechtgebonden asbest dien je samen met het niet-recupereerbaar inert bouw- en sloopafval af te voeren naar een vergunde categorie III-stortplaats. Ongebonden asbesthoudend materiaal is erg gevaarlijk en laat je door een gespecialiseerde firma verwijderen. Klik hier voor meer info over asbest.

Waarheen met bouw- en sloopafval?
Als het om 'beperkte' hoeveelheden gaat, kan je met je (gesorteerd!) bouw- en sloopafval terecht op het recyclagepark (betalend). Het op het recyclagepark ingezameld steenachtig bouw- en sloopafval (steenpuin) gaat naar een vergunde sorteer- of breekinstallatie. Niet-steenachtig materiaal sorteer je apart!

Tip: Voor grotere hoeveelheden bouw- en sloopafval is het voordeliger om een een afzetcontainer te laten komen. Zorg ervoor dat je je steenachtig bouw- en sloopafval in een aparte container deponeert, zo kan dat rechtstreeks afgevoerd worden naar een breekinstallatie. Daar wordt het puin gebroken en gezeefd en kan het nuttig terug gebruikt worden voor andere toepassingen.

Beschik je niet over een aanhangwagen of heb je niet genoeg bouw- en sloopafval om een afzetcontainer te huren? Dan biedt de bouwafvalzak misschien een oplossing voor jou. Die zak is speciaal ontwikkeld voor gemengd bouw- en sloopafval dat vrijkomt bij particuliere verbouwingen en kleinere bouwwerken. Meer informatie over de bouwafvalzak vind je op www.bouwafvalzak.be.

Let op: geen asbest bij het bouw- en sloopafval!
Asbestcement golfplaten en –leien mogen niet bij de steenfractie. Ten allen tijde moet vermeden wordten dat ze terechtkomen in een puinbreekinstallatie en ze achteraf ongemerkt voor allerhande andere toepassingen gebruikt worden. Indien het over beperkte hoeveelheden gaat, kan je ermee terecht op het recyclagepark. Daar werd een speciale container voorzien voor het hechtgebonden asbesthoudend afval. We verwachten wel dat je het materiaal niet breekt, liefst in doorschijnende plastic inpakt en heel voorzichtig in de container deponeert. Zo wordt het risico op het vrijkomen van asbestvezels beperkt.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info