Naar inhoud

Gevaren van asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een reeks vezelachtige mineralen die allen dezelfde eigenschap bezitten: ze splitsen zich in de lengte steeds verder tot uiterst fijne en met het blote oog onzichtbare vezeltjes. Die zijn zo licht dat ze lang in de lucht blijven zweven en makkelijk ingeademd worden. Ze kunnen tot diep in de longen doordringen en daar kunnen ze verschillende ziekten veroorzaken: asbestose, pleurale plaques, longkanker, larynxkanker (kanker van het strottenhoofd), mesothelioom (longvlieskanker en buikvlieskanker). De vorm, afmetingen en fysische eigenschappen van de asbestvezels spelen een belangrijke rol bij het veroorzaken van ziekte. Niet alle asbestsoorten zijn dan ook even gevaarlijk.

Paniek is niet nodig. Kijken naar of zelfs aanraken van asbest is niet gevaarlijk. Als het materiaal in goede staat is, zitten de vezels doorgaans heel stevig vast. Asbestvezels zijn slechts schadelijk voor de gezondheid wanneer ze ingeademd worden. Het is dus belangrijk ervoor te zorgen dat de vezels niet vrijkomen en in de lucht gaan zweven. Het zal dan ook in veel gevallen veiliger zijn om het materiaal, wanneer het in goede staat verkeert, te laten zitten dan om het te verwijderen. Gevaar is er pas wanneer je, bij een verbouwing bijvoorbeeld, het asbest bewerkt en “beschadigt”. Dan kunnen de vezels loskomen en in je longen terechtkomen.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info