Naar inhoud

Financiële hulp

Logo

Recht op Maatschappelijke Integratie
Het OCMW heeft de opdracht het recht op maatschappelijke integratie te waarborgen aan de personen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken en die de voorwaarden van de wet vervullen.

Er wordt gestreefd naar een maximale integratie in en participatie aan het maatschappelijk leven. Daarvoor beschikt het OCMW over drie belangrijke instrumenten:

  • tewerkstelling,
  • het  leefloon,
  • een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Deze drie instrumenten kunnen ook gecombineerd worden.

De actuele bedragen van het leefloon vind je hier. In elk geval beschik je over een inkomen om van te leven.

De toekenning van het leefloon kan gevolgd worden door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de steunaanvrager en het OCMW. De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene.

Naast het leefloon kan het OCMW nog andere vormen van financiële steun toekennen, zoals tussenkomst in de medische kosten, huurtoelage, huurwaarborg,...
Het OCMW van Wommelgem beschikt over een richtlijn die als basis dient voor het toekennen van financiële steun, met de wens om voor alle cliënten dezelfde norm te hanteren.

Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld ook voorschotten gegeven worden op sociale zekerheidsuitkeringen of op achterstallig loon.

Een aanvullende steun kan regelmatig of éénmalig van aard zijn. Afhankelijk van de situatie kan de steun achteraf teruggevorderd worden.

Praktisch

OCMW - Sociale dienst

Handboogstraat 36


Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren sociale dienst:
Maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 11 u. of op afspraak.
Woensdag en vrijdag GEEN spreekuren.
Woensdag -en vrijdagnamiddag is er GEEN telefoonpermanentie.

Openingsuren:
maandag tot en met donderdag
9.00 tot 12.30 u.
13 tot 15 u.

vrijdag
9.00 tot 12.30 u.

Meer info