Naar inhoud

Retributie feestzaal Fort 2

AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 19 DECEMBER 2013
DATUM PUBLICATIE WEBSITE: MAANDAG 20 JANUARI 2014
Art.1.- Met ingang van 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 worden de vergoedingen voor het gebruik van de feestzaal op het recreatiedomein Fort II vastgesteld als volgt :

Omschrijving    

 Wommelgemse vereniging 

Vereniging buiten Wommelgem 

Gebruiksvergoeding     40,00 EUR/DAG     250,00 EUR/DAG
Zonder publiek     20,00 EUR/DAG 125,00 EUR/DAG
Met inkomgeld     80,00 EUR/DAG 500,00 EUR/DAG
Waarborg125,00 EUR/DAG 125,00 EUR

  1. De gebruiksvergoeding per dag zal gehalveerd worden voor de dagen waarop de manifestatie niet toegankelijk is voor het publiek.
  2. Het is de ontleners van de gemeentelijke feestzaal niet toegestaan om inkomgelden te vragen behoudens mits uitdrukkelijke toestemming van het Schepencollege. Indien het Schepencollege deze toestemming verleent worden de voormelde gebruiksvergoedingen verdubbeld.
  3. De periode van één dag vangt aan om 10 uur in de voormiddag en verstrijkt 's anderendaags eveneens om 10 uur in de voormiddag.
  4. Met het oog op de naleving van artikel 4 van het gebruiksreglement zal in de gemeentekas  een waarborg van 125 EUR gestort worden voor de ingebruikname van de feestzaal. De  waarborg blijft door de gemeente verworven indien niet voldaan wordt aan voormelde voorwaarden.

 

Praktisch

Financiële dienst

Kaakstraat 2
Gelijkvloers
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
Fax:  03-353 40 26
rekendienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info