Naar inhoud

Retributie jeugdatelier en vakantiewerking AxieMaxie

AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 19 DECEMBER 2013
DATUM PUBLICATIE WEBSITE: MAANDAG 20 JANUARI 2014
Art.1.- Met ingang vanaf 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven op de deelname aan de werking van het jeugdatelier alsmede op de deelname van vakantiewerking AxieMaxie.

Art.2.- Voor de deelname aan de werking van het jeugdatelier dient een inschrijvingsgeld te worden betaald. De deelname is alleen toegankelijk voor jongeren van 6 tot en met 15 jaar.

Tarieven Jeugdatelier per kind en per trimester:

  • 40,00 EUR  voor een activiteit op zaterdag (wekelijks);
  • 20,00 EUR  voor een activiteit op woensdag (2-wekelijks);
  • 15,00 EUR  voor een activiteit op vrijdag (maandelijks).

Art.3.- Voor de deelname aan de vakantiewerking AxieMaxie, toegankelijk voor jongeren van

6 tot en met 12 jaar, wordt per dagactiviteit een retributie gevraagd:

  • 15,00 EUR/persoon/volledige dag voor inwoners van de gemeente Wommelgem;
  • 25,00 EUR/persoon/volledige dag voor niet-inwoners van de gemeente Wommelgem.

Art.4.- De retributies zijn verschuldigd door de persoon die de deelname vraagt en worden rechtstreeks geïnd op het ogenblik van de inschrijving.

Praktisch

Financiële dienst

Kaakstraat 2
Gelijkvloers
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
Fax:  03-353 40 26
rekendienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info