Naar inhoud

Retributie markt - electriciteitsaansluitingen markt

AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 19 DECEMBER 2013
DATUM PUBLICATIE WEBSITE: MAANDAG 20 JANUARI 2014

Art.1.- Met ingang van 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt de retributie voor het aansluiten op de elektriciteitskasten vastgesteld als volgt :

1)    Voor de marktkramers:

-       Per aansluiting tot  32A:    5,00 EUR per halve dag
-       Per aansluiting van 64A: 10,00 EUR per halve dag

2)    Voor de kermiskramen:

-       Per aansluiting tot  32A:  30,00 EUR per kermis
-       Per aansluiting van 64A: 50,00 EUR per kermis

3)    Voor alle andere gelegenheden zal de meterstand opgenomen worden voor en na het gebruik en aangerekend worden tegen het dan geldende elektriciteitstarief.

Art.2.-  De betaling van de retributie geschiedt:

1)    Voor marktkramers met een jaarabonnement: vooraf, samen met het abonnementsgeld door overschrijving op de door het gemeentebestuur aan te duiden bankrekening;

2)    Voor losse marktkramers: contant tegen afgifte van een ontvangstbewijs, aan de gemeentelijke aangestelde.

De inning van de onder art. 1.2 en 1.3 verschuldigde bedragen zal gebeuren op voorlegging van een door het gemeentebestuur opgemaakte rekening.

Praktisch

Financiële dienst

Kaakstraat 2
Gelijkvloers
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
Fax:  03-353 40 26
rekendienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info