Naar inhoud

Retributie markt - plaatsrecht

AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 19 DECEMBER 2013
DATUM PUBLICATIE WEBSITE: MAANDAG 20 JANUARI 2014
Art.1.- Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een plaatsrecht op de wekelijkse markt geheven als volgt :

a)  De retributie wordt vastgesteld op 2,50 EUR per strekkende meter en per marktdag of gedeelte ervan voor de losse standplaatsen op de wekelijkse markt;
b)  De retributie wordt vastgesteld op 2,00 EUR per strekkende meter en per marktdag of gedeelte ervan voor de kwartaalabonnementen op de wekelijkse markt.
Elke breuk van een meter wordt voor een gehele meter gerekend.
In deze retributie is het verbruik van elektriciteit niet inbegrepen.

Art.2.- De opmeting van de ingenomen oppervlakte geschiedt door het gemeentebestuur. Het plaatsrecht is eisbaar van zodra de plaats op het openbaar domein ingenomen wordt.

Art.3.- Voor de losse standplaatsen dient het verschuldigde bedrag contant te worden betaald aan de gemeentelijke aangestelde bij aanvang van de markt.

Voor de abonnementen dient het verschuldigde bedrag te worden betaald per kwartaal bij aanvang van het kwartaal.


Praktisch

Financiële dienst

Kaakstraat 2
Gelijkvloers
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
Fax:  03-353 40 26
rekendienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info