Naar inhoud

Adoptiepremie

AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 19 DECEMBER 2013
DATUM PUBLICATIE WEBSITE: MAANDAG 20 JANUARI 2014
Art. 1.- Aan de ouders die kinderen adopteren wordt een gemeentelijke premie van 100 EUR per kind verleend.

Art. 2.- Om recht te hebben op deze adoptiepremie moeten de adopterende ouders hun wettelijke verblijfplaats minimum twee jaren in de gemeente hebben. Aan deze voorwaarde moet voldaan blijven tot op het ogenblik dat de ambtenaar van de burgerlijke stand in het bezit wordt gesteld van het arrest of het vonnis dat de adoptie uitspreekt of homologeert.

Art. 3. – De gemeentelijke adoptiepremie wordt uitbetaald aan de rechthebbende op de kinderbijslag.

Art. 4.- Deze beslissing gaat in voor de adopties vanaf 1 januari 2014 en is beperkt tot het goedgekeurde krediet uitgetrokken op de gemeentebegroting.

Praktisch

Financiële dienst

Kaakstraat 2
Gelijkvloers
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
Fax:  03-353 40 26
rekendienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info