Naar inhoud

Tombola's

Een vereniging die wenst over te gaan tot het organisatie van een tombola waarbij de biljetten over een langere periode verkocht worden en de prijzen later zullen getrokken worden dient hiervoor een machtiging te bekomen van het college van Burgemeester en Schepenen.

Zij dienen een schrijven op te stellen met vermelding van volgende gegevens :
- doel tombola
- aantal uit te geven tombolabiljetten
- prijs van de tombolabiljetten
- periode van verkoop
- plaats, datum en uur trekking prijzen
- afhaalpunt prijzen
- periode van afhaling prijzen.

Na het afsluiten van de tombola dient een overzicht overgemaakt te worden inhoudende :
- aantal verkochte tombolabiljetten
- inkomsten
- aantal prijzen en totaalwaarde van de prijzen.

Praktisch

Evenementen

Kaakstraat 2

2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
evenementen@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.