Naar inhoud

Huis-aan-huisverkopen

Voor het organiseren van huis-aan-huis verkopen ten voordele van een vereniging of een instantie opgericht voor het goede doel moet je toelating vragen.

Als de verkoop enkel plaatsvindt op het grondgebied van de gemeente Wommelgem vul je het formulier in en bezorg je dat aan het gemeentebestuur. Dat is bijvoorbeeld van toepassing wanneer een plaatselijke vereniging pralines verkoopt ter ondersteuning van hun jeugdwerking. De gemeentegrenzen dienen dan wel strikt gerespecteerd te worden.

Als de verkoop plaatsvindt op het grondgebied van meerdere gemeenten vul je het formulier in en bezorg je dat aan de bevoegde federale overheidsdienst. Deze dienst bezorgt je de toestemming en stelt het gemeentebestuur daar van in kennis. Deze procedure dient bijvoorbeeld gevolgd te worden door het Rode Kruis voor hun nationale stickerverkoop. Eveneens valt (bij wijze van voorbeeld) een bloemenverkoop van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis (= afdeling Borsbeek/Wommelgem) onder deze procedure vermits het de bedoeling is om fondsen te werven op het grondgebied van 2 gemeenten.

Praktisch

Evenementen

Kaakstraat 2

2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
evenementen@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info