Naar inhoud

Tapvergunningen

Voor het schenken van dranken heb je een tapvergunning nodig

Personen die wensen over te gaan tot het schenken van geestrijke dranken, of eenvoudiger gezegd - zij die café willen houden, dienen te beschikken over een tapvergunning af te leveren door het gemeentebestuur van de plaats waar de drankgelegenheid zich bevindt.

Het aanvraagformulier tot het bekomen van dergelijke vergunning  dient voorafgaandelijk aan de opening of overname van de gelegenheid bezorgd te worden aan het college van Burgemeester en Schepenen.

Volgende documenten dienen bij de aanvraag bijgevoegd te worden :
- polis burgerlijke aansprakelijkheid
- polis brandverzekering
- kopie identiteitskaart zaakvoerder
- kopie identiteitskaart helpers
- recent bewijs van goed gedrag en zeden zaakvoerder

Praktisch

Evenementen

Kaakstraat 2

2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
evenementen@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.