Naar inhoud

Reglement buurtfeesten

 

Reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 12 februari 2008

Art.1.- Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt onder de hierna vermelde voorwaarden een gemeentetoelage verleend voor activiteiten die de sociale contacten binnen een straat, een duidelijk afgebakend gedeelte ervan of een plein bevorderen. 

Art.2.- Dit reglement voorziet een tussenkomst voor straatfeesten, uitgesloten zijn privé-feesten en activiteiten met winstoogmerk. 

Art.3.- De initiatiefnemers moeten woonachtig zijn in de betrokken straat of plein. 

Art.4.- Het ingediende project moet zich richten tot alle inwoners van bedoelde straat, gedeelte ervan of plein. 

Art.5.- Elke aanvraag kan gericht worden aan het gemeentebestuur van Wommelgem, dienst feestelijkheden, Kaakstraat 2 te 2160 Wommelgem en moet volgende gegevens omvatten :
- naam, adres en telefoonnummer van minimum twee initiatiefnemers + rekening nr. waarop de toelage mag gestort worden;
- plaats en datum van activiteit , deelnameprijs en beoogde doelgroep (straten).

Deze aanvraag dient ten laatste twee weken voor het evenement ingediend te worden. 

Art.6.- Het bedrag van de toelage bedraagt € 75 en het minimum aantal deelnemers wordt vastgesteld op 25. De toelage kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken. 

Art.7.- De toelage zal slechts toegekend worden voor aankopen gedaan bij de Wommelgemse Middenstand. 

Art.8.- Voor de uitbetaling van de toelagen dienen de organisatoren de documenten tot staving van de activiteiten bij te voegen (zoals bv. uitnodigingen, affiches, rekeningen, …).

 

 

Praktisch

Evenementen

Kaakstraat 2

2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 84
evenementen@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.