Naar inhoud

Aanvraag en uitbetaling premie buurtfeesten

Een aanvraag tot het bekomen van een tussenkomst (maximum 75 €) voor het inrichten van een buurtfeest moet gericht worden aan het gemeentebestuur van Wommelgem, dienst feestelijkheden, Kaakstraat 2 te 2160 Wommelgem en moet volgende gegevens omvatten:
- naam, adres en telefoonnummer van minimum twee initiatiefnemers + rekeningnummer waarop de toelage mag gestort worden;
- plaats en datum van activiteit, deelnameprijs en beoogde doelgroep (straten).

Deze aanvraag moet ten laatste twee weken voor het evenement ingediend worden.


Voor de uitbetaling van de toelage maken de organisatoren de documenten tot staving van de activiteiten over aan het gemeentebestuur (zoals bv. uitnodigingen, affiches, rekeningen, …).

Praktisch

Evenementen

Kaakstraat 2

2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
evenementen@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info