Naar inhoud

Aanvullend reglement Kapelstraat: invoering stationeer- en parkeerverbod

AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 21 MEI 2015
DATUM PUBLICATIE WEBSITE: VRIJDAG 12 JUNI 2015

Artikel 1
In de Kapelstraat van de eerste oprit t.o.v. huisnummer 12 tot aan het kruispunt Koralenhoeve langs beide zijden van de weg wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • het stilstaan en parkeren is verboden;
 • het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden E3
 • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

Artikel 2
In de Kapelstraat tussen de eerste en de tweede oprit t.h.v. huisnummer 100 wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen;
 • het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden E9b
 • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden, Xb, Xa

Artikel 3
In de Kapelstraat van huisnummer 85 tot aan de eerste oprit van huisnummer 100 aan de kant van de pare huisnummers wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • het stilstaan en parkeren is verboden;
 • het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden E3
 • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

Artikel 4
In de Kapelstraat t.h.v. het keerpunt op het einde van de straat volgende maatregel in te voeren:

 • het aanbrengen van gele wegmarkeringen (verboden te parkeren) op de boordstenen

Artikel 5
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Praktisch

Technische dienst en Mobiliteit

Kaakstraat 2 - 1e verd.
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 57
Fax:  03-353 40 26
technischedienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
    18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info