Naar inhoud

Meldpunt waterlopen

De provincie onderhoudt 2.400 km onbevaarbare waterlopen en kan daarin de hulp gebruiken van wakkere burgers die op tijd zaken melden om erger te voorkomen.

Zie je iets ongewoons aan een waterloop, signaleer het dan via meldpunt waterlopen

Wat kun je melden:

  • Boom of ander obstakel in de beek
  • Zwerfvuil, verstopte vuilrooster
  • Afkalvende oever, oeververzakking
  • Wateroverlast, hoog waterpeil
  • Zeldzame dieren of planten
  • Pesticidengebruik in of naast de waterloop
  • Inbreuken op afstandsregels

Hieronder de kaart van de waterlopen grondgebied Wommelgem.

 

 

Praktisch

Technische dienst en Mobiliteit

Kaakstraat 2 - 1e verd.
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 57
Fax:  03-353 40 26
technischedienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
    18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.