Naar inhoud

Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Grootschalig Referentie Bestand (GRB) in de maak

Voor een betere dienstverlening

Daar gaan ze: fluojasje aan, helm of pet op het hoofd, driepikkel voor de voeten, walkietalkie in de hand, turend door een soort verrekijker en aanwijzingen gevend aan een collega in dezelfde outfit. Landmeters aan het werk, heb je ze al gezien? Zo niet krijg je nu de kans want vanaf dit najaar zal een batterij landmeters Wommelgem platlopen.

Deze zomer is namelijk het startsein gegeven voor de aanmaak van een Grootschalig Referentie Bestand (GRB) over het grondgebied van onze gemeente. Dat is een zeer nauwkeurige kaart die voor heel Vlaanderen wordt aangemaakt.

Het GRB is een initiatief van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen dat een gebiedsdekkende kartering van Vlaanderen wil bewerkstelligen. Diverse landmeters meten hiervoor wegen, voetpaden en gevels van huizen op. Deze metingen vinden plaats tot december 2013.

Het eindresultaat zal binnen de gemeentelijke diensten zijn nut bewijzen. Het bestand kan bijvoorbeeld gebruikt worden in het kader van het plannen- en vergunningenregister, het intekenen van BPA's en verkavelingsplannen, het beheren van het eigen patrimonium, groenvoorzieningen, verkeerssignalisatie en informatievoorziening naar de burger. Voor de nutsbedrijven kan het GRB gebruikt worden voor onder meer leidingregistratie. Dit alles kan bijdragen tot een hogere efficiëntie binnen de gemeentelijke werking en een betere dienstverlening naar elke burger toe.

Ongeruste bewoners kunnen de landmeters altijd vragen om zich te identificeren. De landmeters moeten een attest kunnen voorleggen dat aantoont dat ze metingen uitvoeren voor het GRB. De landmeters van het AGIV, die op het terrein controlemetingen zullen uitvoeren, beschikken over een persoonlijke badge.

 

 

Praktisch

Technische dienst en Mobiliteit

Kaakstraat 2 - 1e verd.
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 57
Fax:  03-353 40 26
technischedienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
    18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.