Naar inhoud

Stedenbouwkundige verordening inzake het voorzien van parkeerplaatsen, fietsenstallingen en vuilcontainers

Waarom een stedenbouwkundige verordening?

Parkeerplaatsen
Door het toenemend bezit van personenwagens stijgt de parkeerdruk in alle straten. Ook bij het oprichten van meergezinswoningen en bij de opsplitsing van een eengezins- naar een meergezinswoning stijgt de parkeerdruk. Het resultaat van die twee evoluties is dat, bij elke vervanging van een eengezinswoning door een meergezinswoning, de parkeerdruk in de directe omgeving veel sterker stijgt dan enkel de toename van het aantal bijkomende woningen of appartementen laat vermoeden.
Het is dus wenselijk om in het vergunningenbeleid de realisatie van bezoekers- en bewonersparkeerplaatsen op eigen terrein juridisch af te dwingen.


Fietsenstallingen
Hetzelfde geldt voor de realisatie van fietsenstallingen: het vervangen van ééngezinswoningen door meergezinswoningen leidt ook hier tot een grotere en meer geconcentreerde behoefte aan fietsenstallingen.
Wat dat laatste betreft wijzen verschillende studies uit dat mensen sneller de fiets nemen als ze die veilig kunnen stallen, dat wil zeggen: beschut tegen weer en wind, diefstal en vandalisme. In het fietsbeleid hoort dan ook een goed onderbouwd hoofdstuk thuis over de parkeermogelijkheden voor fietsen in of nabij de woning, de winkel, supermarkt,...


Vuilcontainers
Samen met het voorzien van voldoende auto- en fietsenstallingen dient bij nieuwbouw en verbouwen gedacht te worden aan het voorzien van plaatsen voor vuilcontainers, plaatsen die dikwijls samen gecombineerd kunnen worden. Het ontbreken van een degelijke bergplaats voor vuilcontainers kan immers tot onhygiënische toestanden leiden. Het is dus aangewezen dat in de planvormingsfase voldoende ruimte voor vuilcontainers wordt voorzien.


Juridische context
Sinds de afschaffing van de omzendbrief van 20 oktober 1982 betreffende de eis om bij bouwwerken parkeerruimte te scheppen, behoort het gemeentelijk parkeer- en garagebeleid volledig tot de gemeentelijke bevoegdheid.
Deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is opgemaakt in toepassing van artikel 2.3.2 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening. Dit artikel voorziet dat de gemeenteraad stedenbouwkundige verordeningen kan vaststellen voor het gehele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is een geschikt instrument om het gemeentelijk vergunningbeleid inzake ruimtelijke ordening te ondersteunen met maatregelen van algemene stedenbouwkundige aard.

Er worden in deze verordening verplichtingen opgelegd voor de realisatie van het aantal parkeerplaatsen, fietsenstallingen en vuilcontainers op eigen terrein en de afmetingen ervan.
Deze gemeentelijke verordening geldt voor het ganse grondgebied.

Hieronder vind je de stedenbouwkundige verordening inzake het voorzien van parkeerplaatsen, fietsenstallingen en vuilcontainers.

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.

Meer info