Naar inhoud

Volmacht

Kan je niet zelf naar het stemlokaal? Dan heb je twee mogelijkheden:

  1. Je laat een andere kiezer in jouw naam stemmen en geeft die persoon daarvoor een volmacht. De persoon aan wie je de volmacht geeft is de volmachtkrijger. Zelf ben je de volmachtgever.
  2. Je bezorgt een bewijs aan de dienst bevolking met de reden waarom je niet kan gaan stemmen.

Hoe geef ik een volmacht?
Om een volmacht te geven, heb je twee formulieren nodig:

  1. Het volmachtformulier kan je afhalen bij de dienst bevolking;
  2. Een attest als bewijs dat je niet zelf kan gaan stemmen.

Je vult het volmachtformulier in en zowel de volmachtkrijger als jijzelf ondertekent het formulier.

Vul het volmachtformulier volledig in

Bij het volmachtformulier voeg je een attest toe waarin vermeld staat waarom je niet kan gaan stemmen.

Reden? Wat heb je nodig?
Je kan je niet verplaatsen wegens ziekte doktersattest
Je moet werken (binnen- of buitenland) attest van je werkgever waarin hij verklaart dat je die dag moet werken
Je beschikt niet over je vrijheid ten gevolge van een rechterlijke maatregel attest van de directie van de strafinrichting waar je verblijft
Je kunt niet naar het stembureau gaan omwille van je geloofsovertuiging attest van de religieuze overheid
Je bent student attest van je onderwijsinstelling
Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger attest dat je moet aanvragen bij de dienst bevolking
Je verblijft tijdelijk in het buitenland

(als je op reis bent in het binnenland, kan je geen volmacht geven!)
Om dat attest te krijgen moet je bewijsstukken voorleggen van je verblijf in het buitenland (reservatieformulier, vliegtuigticket,…) of bij gebrek aan een boekingsbewijs een verklaring op erewoord.

 

Aan wie geef ik een volmacht?
Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer. De oude regel die het beperkte tot familieleden bestaat niet meer. Let op! Je kan alleen een volmacht geven aan iemand die voor dezelfde verkiezingen mag gaan stemmen als jij.

De volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen.

Wat moet de volmachtkrijger doen in het stemlokaal?
De volmachtkrijger gaat eerst zelf stemmen en moet zich nadien aanbieden in het kiesbureau waar jij moet gaan stemmen.

De volmachtkrijger geeft aan de voorzitter van het stembureau waar jij zou moeten gaan stemmen volgende documenten:

  1. het ingevulde volmachtformulier;
  2. het attest;
  3. zijn/haar eigen identiteitskaart;
  4. zijn/haar eigen oproepingsbrief;
  5. jouw oproepingsbrief.

Ik kan of wil geen volmacht geven. Wat nu?
Als je geen volmacht wil of kan geven of je bent te laat, dan bezorg je de oproepingsbrief en het attest aan de dienst bevolking.

Meer informatie vind je op http://verkiezingen.fgov.be/fileadmin/user_upload/Elections2014/NL/Kiezer/formulieren/ACD12_N.pdf.

Praktisch

Bevolking

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 53
Fax:  03-353 40 26
bevolking@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
16 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
14 - 16 u.
(niet juli-augustus)
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.