Naar inhoud

Studietoelage

Logo

De aanvraag kan digitaal ingediend worden door de maatschappelijk werker van het OCMW.
Aarzel niet om contact op te nemen met het OCMW om gebruik te maken van deze dienstverlening.

Het OCMW Wommelgem heeft een overeenkomst getekend met de dienst studietoelagen voor het elektronisch indienen van studietoelagen .

Wie komt voor een toelage in aanmerking? Meer info?

Meer informatie vind je op deze website:

Meer info over studietoelagen vind je op www.studietoelagen.be.

Hoe hoog is de toelage?

De bedragen vind je hier terug:

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoeveel-bedraagt-de-schooltoelage

 De aanvraagprocedure is eenvoudig. Als uw gezin zowel kinderen in het basisonderwijs als in het secundair of hoger onderwijs heeft, hoeft u maar één dossier in te dienen. Het aantal toe te voegen documenten is beperkt: een aanslagbiljet van de belastingen of een inschrijvingsformulier van de school is bijvoorbeeld niet meer nodig.

Bovendien kan je de aanvraag online indienen: op de website www.studietoelagen.be kunt u digitaal een aanvraagformulier invullen. Een online aanvraag kan je sneller indienen en bovendien kan de afdeling Studietoelagen online aanvragen ook sneller verwerken.

Uiteraard blijft het mogelijk om een papieren aanvraagformulier in te dienen. De formulieren kan je downloaden van het internet en afdrukken, maar ze worden ook verspreid via universiteiten, hogescholen, schoolsecretariaten, CLB’s, OCMW’s, vakbonden, integratiecentra ….

Hulp bij uw aanvraag

Ouders die problemen ondervinden bij het invullen van de aanvraag, kunnen terecht op het OCMW Wommelgem voor hulp of bij bovenvermelde instanties.

 Ze kunnen ook bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. 

 

Praktisch

OCMW - Sociale dienst

Handboogstraat 36


Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Spreekuren sociale dienst:
Maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 11 u. of op afspraak.
Woensdag en vrijdag GEEN spreekuren.
Woensdag -en vrijdagnamiddag is er GEEN telefoonpermanentie.

Openingsuren:
maandag tot en met donderdag
9.00 tot 12.30 u.
13 tot 15 u.

vrijdag
9.00 tot 12.30 u.

Meer info