Naar inhoud

Waterverkoopreglement

waterverkoopreglement

Hoe moet je na een verhuis je aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen? Kan je als eigenaar verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactuur van nalatige huurders? Wat moet je doen om je afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel?
Op deze en nog vele andere vragen geeft het nieuw 'Algemeen Waterverkoopreglement' een pasklaar antwoord. Dit reglement bevat duidelijke afspraken over alles wat de levering van leidingwater en de afvoer van afvalwater en regenwater aangaat.


Eén reglement voor iedereen
Vroeger pasten alle watermaatschappijen en rioolbeheerders in Vlaanderen hun eigen reglement toe. Het 'Algemeen Waterverkoopreglement', dat er kwam onder impuls van minister Joke Schauvliege (CD&V), brengt daar verandering in. Het zorgt voor eenvormigheid door duidelijk omschreven rechten en plichten vast te leggen, zowel voor de watermaatschappij en de rioolbeheerder als voor de klant.

Nieuwe rechten en plichten
Het 'Algemeen Waterverkoopreglement' introduceert ook enkele nieuwe principes.

Regeling voor lekken
Als je waterverbruik met 50% is toegenomen en met minstens 100 m³, moet je waterleverancier je daarover informeren. Om de oorzaak van het afwijkend hoge waterverbruik op te sporen, kan je gratis een eerste verkennend controleonderzoek laten uitvoeren. Bij een verborgen lek is onder bepaalde voorwaarden een minnelijke schikking mogelijk.

Waarborg tegen afsluiting
Watermaatschappijen kunnen de levering van leidingwater aan een klant niet zomaar stopzetten. Het 'Algemeen Waterverkoopreglement' legt de procedure vast die een watermaatschappij moet volgen voor een afsluiting. De watermaatschappij moet onder andere herinneringsbrieven sturen en een afbetalingsplan voorstellen.

Verplichte keuring
Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan je leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater moet je een keuring van de privéwaterafvoer laten uitvoeren. Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein, is een keuring verplicht. Een verzoek tot aansluiting, afsluiting of afkoppeling richt je aan je rioolbeheerder. Onderaan kan je het gemeentelijk reglement voor de keuring van de privé-waterafvoer downloaden.

Watermeter per wooneenheid
De tijd van één globale watermeter voor een heel flatgebouw is stilaan voorbij. In alle nieuwbouwappartementen moet elke wooneenheid voortaan een eigen watermeter krijgen. Dat wordt ook de regel bij grote renovatiewerken.

Meer informatie?
Je kan de volledige tekst van het 'Algemeen Waterverkoopreglement' nalezen op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij www.vmm.be. Een lijst met veelgestelde vragen vind je op www.vmm.be/faq.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je watermaatschappij of rioolbeheerder.

Watermaatschappij: Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen, tel. 0800-90 300 (elke werkdag van 8 tot 15 u.), fax 03-260 60 00 of via het meldingsformulier op www.pidpa.be.

Rioolbeheerder: gemeente Wommelgem (technische dienst), Kaakstraat 2, tel. 03-355 12 57 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 u.), fax 03-353 40 26 of via technischedienst@wommelgem.be.

Voor algemene informatie kan je terecht bij het Infoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij (9.00 - 12.30 u. en van 13.30 - 16.30 u.), A. Van de Maelestraat 96 te 9320 Erembodegem, tel. 053-72 64 45, fax 053-71 10 78, http://info@vmm.be.

Daarnaast vind je op de website van VLARIO (www.vlario.be) allerlei nuttige informatie met betrekking tot riolering en de verplichte keuring en een adreslijst met keurders voor private riolering.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info