Naar inhoud

Afkoppeling regenwater

afkoppeling

Wanneer in een straat een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd, moet het water van de woningen in deze straat afgekoppeld worden. Ook bij nieuwbouw of grote renovaties is het afkoppelen van regenwater verplicht.

Afkoppelen is niet hetzelfde als een scheiding realiseren tussen de afvoer van hemelwater en afvalwater. Er is een nuanceverschil tussen de term scheiden en afkoppelen. Een eenvoudige scheiding kan gerealiseerd worden door het aanleggen van 2 buizen, één die aansluit op de DWA-leiding, een andere die aansluit op de RWA-leiding. Bij afkoppeling gaat men verder en probeert men bovenop de scheiding ook het hemelwater ter plaatse op te vangen met eventueel hergebruik, te infiltreren of te bufferen.

In de Vlarem II staat overigens duidelijk beschreven dat het aansluiten van hemelwater op de RWA-leiding slechts toegelaten is indien de andere opties technisch niet mogelijk blijken. Eén en ander hangt natuurlijk ook af van de ligging en type bebouwing. Via volgende brochure vind je praktische richtlijnen in verband met afkoppeling van regenwater: Waterwegwijzer bouwen en verbouwen.

Voor de uitvoering van de afkoppelingswerken kan je ofwel zelf aan de slag, ofwel kan je beroep doen op een aannemer, loodgieter, tuinaannemer,...
Tip: Maak afspraken met je aannemer dat de laatste schijf van de betaling volgt bij een positief keuringsattest.
Aannemers die gespecialiseerd zijn in afkoppelingswerken, vind je in onderstaande lijst: Lijst afkoppelingsaannemers.

Om de keuring van je afkoppelingswerken in orde te brengen, dien je beroep te doen op een gecertificeerd keurder. Die vind je in onderstaande lijst: Lijst gecertificeerde keurders.
Tip: Stel je keurder reeds aan vóór de werken. Zo kan hij je plan bekijken en weet je of je goed bezig bent.

Voor zeer complexe situaties kan een afkoppelingsdeskundige je begeleiden (opmaak plan, opvolging werken, oplevering). Een lijst met deskundigen vind je hier: Lijst afkoppelingsdeskundigen.

Nog meer informatie omtrent afkoppelingen vind je op de website van Vlario en in de Vlario-folder .
Inspirerende voorbeelden om regenwater in je tuin op te vangen vind je op de Nederlandse site van de stichting Rioned.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info