Naar inhoud

Klachtenprocedure

OCMW Wommelgem beschikt over een klachtenprocedure.

Elke gebruiker van de OCMW-diensten of derden die betrokken zijn bij de hulpverlening kunnen klachten hebben over de werking, de dienstverlening of net het gebrek daaraan.

Er wordt gevraagd om je klacht schriftelijk te formuleren. Dat laat ons toe om ze correct te behandelen. Voor meldingen en klachten kan je gebruikmaken van het formulier in het e-loket op deze website. Daarvoor klik je hier.
Het OCMW verbindt zich ertoe een dienstverlening te bieden die beantwoordt aan volgende kwaliteitseisen:

  • gebruikersgericht: rekening houdend met de specifieke behoeften van de cliënt;
  • maatschappelijk aanvaardbaar: zonder onderscheid volgens geslacht, ras, politieke of godsdienstige overtuiging, met respect voor de persoonlijke levenssfeer en waardigheid van de cliënt;
  • doeltreffend: de beschikbare middelen worden op de meest efficiënt mogelijke wijze ingezet om een zo bevredigend mogelijk resultaat te bereiken;
  • continuïteit van de dienst: de diensten moeten voldoende bereikbaar zijn.

 

Praktisch

OCMW - Het Sociaal Huis van Wommelgem

Handboogstraat 36 
 


Tel:  03-355 50 50
Fax:  03-353 12 53
info@ocmwwommelgem.be

Openingsuren

Opgelet: Per dienst zijn de dagen wanneer je er terecht kan verschillend.
Neem een kijkje bij de juiste dienst.

Openingsuren:
maandag tot en met donderdag
9.00 tot 12.30 u.
13 tot 15 u.

vrijdag
9.00 tot 12.30 u.