Naar inhoud

Retributie voor administratieve prestaties

AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 19 DECEMBER 2013
DATUM PUBLICATIE WEBSITE: MAANDAG 20 JANUARI 2014

Art.1.- Met ingang van 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 zullen volgende stukken verstrekt worden mits betaling :

  • Lastenboek tot 30 pagina’s: 5,00 EUR
  • Lastenboek per blad boven 30 pagina’s: 0,12 EUR/blad                                                     
  • Fotokopies van bestuursdocumenten: 0,05 EUR/kopie                                                      
  • Inwonerslijst: 8,00 EUR per werkaanvraag en 0,50 EUR per gedrukte bladzijde met een minimumbedrag van 12,00 EUR en een maximumbedrag van 50,00 EUR
  • De gegevens van voornoemde lijsten kunnen bekomen worden op kleefetiketten met de vermelding van naam, voornamen, en adres mits de vergoeding van 0,12 EUR per kleefetiket met een minimum van 12,00 EUR
  • Statistieken over de bevolking van de gemeente mits de vergoeding van 12,00 EUR per statistiek en 2,50 EUR per gedrukte bladzijde.
    De particulieren en de privé-instellingen die wensen dat de gevraagde administratieve bescheiden per post zouden toegezonden worden, dienen behoudens wat betreft de fotokopies van bestuursdocumenten, het bedrag van de verzendingskosten vooraf aan de betrokken dienst over te maken.
  • Opsporen van informatie over onroerend goed : 70,00 EUR.

Art.2.- Zijn van betaling vrijgesteld de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmede gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut.


Praktisch

Financiële dienst

Kaakstraat 2
Gelijkvloers
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 55
Fax:  03-353 40 26
rekendienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.