Naar inhoud

Verplichte plaatsing verzegelde debietmeter

Vanaf 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een verzegelde debietmeter. Enkel onderstaande grondwaterwinningen vallen niet onder deze verplichting:

- grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp,
- grondwaterwinningen voor huishoudelijke doeleinden tot maximaal 500 m³ per jaar,
- draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk te maken of te houden.

Voor de meeste grondwaterwinningen is deze verplichting al sinds 1 juli 1997 van kracht.

Vast staat dat elke mobiele pomp over een debietmeter zal moeten beschikken. Daarnaast zal een logboek moeten worden bijgehouden. Deze verplichting zal niet gelden voor mobiele pompen waarmee enkel grondwater wordt opgepompt uit één en dezelfde watervoerende laag binnen één en dezelfde vergunning. In afwachting van de verdere besprekingen stelt VMM een voorlopig logboek ter beschikking. Het voorlopig logboek is beschikbaar op de website van VMM: www.heffingen.be .

Surf voor meer informatie naar www.heffingen.be.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info