Naar inhoud

Aangifte van de heffing op waterverontreiniging en/of op winning van grondwater

Grootverbruikers
Ondernemingen, instellingen, verenigingen, landbouwers,... die minstens 500 m³ leidingwater verbruiken en/of beschikken over een eigen waterwinning met een pompcapaciteit van minstens 5 m³ per uur (de zogenaamde 'grootverbruikers') moeten elk jaar vóór 15 maart een aangifte indienen bij de VMM.

Het aangifteformulier geldt zowel voor de heffing op de winning van grondwater als voor de heffing op waterverontreiniging.
Klik hier voor een toelichtingsfolder met meer informatie en blanco aangifteformulieren.

Kleinverbruikers
Bij de berekening van de heffing op de waterverontreiniging wordt een onderscheid gemaakt tussen grootverbruikers en kleinverbruikers. Watergebruikers die minder dan 500 m³ leidingwater per jaar gebruiken en/of beschikken over een eigen waterwinning met pompcapaciteit kleiner dan 5 m³ per uur, zijn kleinverbruikers. Gezinnen vallen onder deze categorie.

Gezinnen die alleen leidingwater gebruiken dat afkomstig is van een openbare waterdistributiemaatschappij, betalen geen heffing aan de Vlaamse Milieumaatschappij. De openbare waterdistributiemaatschappijen staan zelf in voor de zuivering van dat water. Ze rekenen die kost door aan de verbruiker via de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. De heffing op de waterverontreiniging zit dus nu indirect in de prijs van het leidingwater. Informatie over de drinkwaterprijs in Vlaanderen vind je op de website van de VMM. Voor informatie over de bovengemeentelijke bijdrage en/of het aanvragen van een vrijstelling van de bijdrage, kan je contact opnemen met je drinkwatermaatschappij. Voor de gemeente Wommelgem is dat Pidpa.

De VMM vestigt wel een heffing op het waterverbruik uit eigen waterwinning. Gezinnen zonder aansluiting bij een drinkwatermaatschappij en gemengde waterwinners (leidingwater en eigen waterwinning) krijgen een heffingsbiljet op basis van een forfaitaire berekening.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info