Naar inhoud

Gemengd bouw- en sloopafval

Gemengd bouw- en sloopafval kan je tegen betaling naar het recyclagepark brengen. Voor gemengd bouw- en sloopafval geldt het duurste tarief. Gemengd bouw- en sloopafval kan niet meer gerecupereerd worden en wordt afgevoerd naar de stortplaats. Probeer daarom zeker om je bouw- en sloopafval zo goed mogelijk te sorteren, zodat je zo weinig mogelijk gemengd afval over hebt. Enkel gesorteerd bouw- en sloopafval zoals zuiver steenpuin of kalkplaten en cellenbeton kan hergebruikt worden voor andere toepassingen en kan je aan een goedkoper tarief kwijt in het recyclagepark.

Wat wel?
argexkorrels – glaswol – rotswol – spiegels – asfalt – niet-gesorteerd bouw- en sloopafval

Wat niet?
asbesthoudend afval (eterniet) - restafval (huisvuil) – recycleerbaar afval – elektrische en elektronische apparaten – herbruikbare goederen – geïmpregneerd hout (o.a. treinbielzen) -roofing – graszoden

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.