Naar inhoud

Schema voor verslaggeving projectsubsidie GROS

In artikel 18 van het subsidiereglement is voorzien dat een verslag moet ingediend worden voor 1 mei van het jaar volgend op het project. Daarvoor wordt een schema ter beschikking gesteld van de projectindiener.