Naar inhoud

Subsidieaanvraag structurele projecten GROS

Volgens artikel 2 van het reglement voor het bekomen van subsidies in het kader van de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking kunnen er subsidies aangevraagd worden voor ondersteuning van structurele projecten in landen in ontwikkeling.