Naar inhoud

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

Bij de bouw van een woning leggen het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. Bouwheren en architecten vinden het doel daarvan niet altijd duidelijk. Soms is voor hen ook niet duidelijk hoe ze de richtlijnen in de praktijk kunnen toepassen. De verplichtingen roepen ook praktische vragen op bij (ver)bouwers en iedereen die hen begeleidt. De architect is meestal het aanspreekpunt voor wie vragen heeft.

De 'Waterwegwijzer bouwen en verbouwen' wil daarom aan architecten een antwoord geven op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht naar een breder publiek, zoals aannemers, loodgieters, particulieren, tuinaanleggers,... Ook zij zijn betrokken bij de waterhuishouding in en rond de woning. Omdat de 'Waterwegwijzer' een praktische gids wil zijn, bevat hij ook concreet uitgewerkte voorbeelden.

De 'Waterwegwijzer' toont de weg naar rationeler en duurzamer omspringen met het water dat in en rond de particuliere woning wordt gebruikt. Het gaat onder andere over de opvang, het hergebruik, de buffering en de lozing van hemelwater. Duurzaam waterbeheer betekent ook dat de hoeveelheid afvalwater tot een minimum wordt beperkt.

Klik hier voor een bezoek aan de webpagina van de Waterwegwijzer.

Praktisch

Milieudienst

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 58
Fax:  03-353 40 26
milieudienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info